Trampoline Park | Play-In Utrecht (2024)

Trampoline Park | Play-In Utrecht (4)

Spring van trampoline naar trampoline, show je kunsten op de highperformance trampolines en tumblinglane, loop tegen muren op met de toffe walltrampolines. Laat je van de High tower vallen in een reusachtige airbag of verdwijn in een bad vol schuimblokken. Speel een interactief spel op de Valo Jump. NIEUW op het Trampolinepark: Ninja Parcours en Dodge Attack!

Vanaf de Skybar heb je een prachtig uitzicht over het gehele Jumppark.

WAT TE DOEN?

Één keer per maand op vrijdagavond van 17:30-19:00 kun je lekker jumpen op de beats van discomuziek! Met Live DJ. Incl. een gratis verkoelend waterijsje.
Natuurlijk ook te boeken i.c.m. een verjaardagsfeestje!

Trampoline Park | Play-In Utrecht (5)

TARIEVEN

Trampoline Park | Play-In Utrecht (6)

RESERVEREN

• €18,99 p.p.
• Kan i.c.m verjaarsfeestje
• Vanaf 6 jaar
Speciale dagen en tijden

DISCOJUMP v.a. 6 jr.

Spring een half uur gratis! (Geldig va 1.5 u tickets) Op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 13.00, niet in schoolvakanties . Vanaf 6 jaar.
Excl. jumpsokken. Te koop online €1,75. Ter plekke €2,00. Alleen betalende bezoekers zijn toegestaan op de jumpvloer.
Ook mogelijk i.c.m. feestjes. Alleen online te boeken.

Trampoline Park | Play-In Utrecht (7)

JUMP PARTY

Stel een uniek jumpfeestje samen met bijv. taart en/of een lekker kidsmeal. Bij een Jump Feestje krijg je altijd ranja, een zakje chips (per genodigde) en een gereserveerde tafel. Je kunt het feestje ook uitbreiden met een andere leuke activiteit zoals: Arcadehal, Kids Paradise, Climb Walls, Escape Room of Virtual Reality.

Trampoline Park | Play-In Utrecht (8)

LEES MEER

• Vanaf €12,09 p.p.
• Zakje chips per kind
• Kadootje jarige
• Onbeperkt ranja
• Gereserveerde tafel

AGENDA

DJ EVENING EDITION (18+)

1-2 keer per maand openen vanaf 18:30 onze deuren voor volwassenen. Een 18+ avond met Arcadespellen spelen, springen op de Trampolines en klimmen op de Climb Walls (met tijdslot), Sjoelen en Ping Pongen, met live DJ. Wil je deze avond uitbreiden? Dan zijn de VR spellen te reserveren, X-cube of Urban Crazy Minigolf bij te boeken. MEER INFO

Trampoline Park | Play-In Utrecht (9)

 • Live DJ
 • € 34,99 p.p.
 • Van 18:30 tot 22:30
 • Speciale dagen en tijden

ZOMERDEAL

Speciale dagen en tijden

• Alleen in het weekend
• Van 11:00 tot 13:00
• Alleen online te reserveren
• Ook i.c.m. feestjes

WEEKEND EARLY BIRDS

Trampoline Park | Play-In Utrecht (10)

Trampoline Park | Play-In Utrecht (11)

AANSPRAKELIJKHEID

Iedereen die komt Jumpen moet een formulier ondertekenen. Het gaat om het: Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier, waarin je aangeeft dat je bewust bent van je eigen verantwoordelijkheid op de trampolines.

• Kids jonger dan 12 jaar: begeleider tekent en blijft aanwezig in het pand.

• Kids tussen 12 – 15 jaar: een volwassene tekent het formulier of geeft deze ondertekend met contact gegevens mee.

• Vanaf 16 jaar teken je het formulier zelf.

JUMPSOKKEN

Ook is het verplicht om jumpsokken te dragen tijdens het jumpen om uitglijden te voorkomen.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedereen die komt Jumpen moet een formulier ondertekenen. Het gaat om het: Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier, waarin je aangeeft waarin je aangeeft dat je bewust bent van je eigen verantwoordelijkheid op de trampolines.

• Kids jonger dan 12 jaar: begeleider tekent en blijft aanwezig in het pand.

• Kids tussen 12 – 15 jaar: een volwassene tekent het formulier of geeft deze ondertekend met contact gegevens mee.

• Vanaf 16 jaar teken je het formulier zelf

Ook is het verplicht om jumpsokken te dragen tijdens het jumpen om uitglijden te voorkomen.

Tijdens onze reguliere openingstijden hanteren wij een minimum leeftijd van 6 jaar. Voor kinderen jonger dan 7 jaar hebben wij speciale mini-jump tijden.

30 MIN

€ 10,49

Per persoon

60 min

€ 14,99

Per persoon

90 MIN

€ 18,99

Per persoon

120 MIN

€ 22,49

Per persoon

SOKKEN


 • Prijs online
 • Prijs ter plekke

€1,75
Per persoon
€ 2,00
Per persoon

UNLIMITED

Ook geldig voor feestjes.

 • Geldt niet tijdens schoolvakanties en feestdagen. Alleen mogelijk tijdens unlimited tijden.

€ 14,99

Per persoon

MINI-JUMP

 • t/m 6 jaar.
 • 1 ouder gratis entree per kind.
 • Jumpsokken verplicht
 • Ouder broertje/zusje mag, indien voorzichtig, mee jumpen (alleen met toegangsticket)

30 of 60 min.
Het jumpen is tijdens mini jump tijden

v.a. € 7,99

Per kind

EVENING EDITION 18+

 • Live DJ
 • Arcadehal, Trampoline Park en Climb Walls
 • Bij te boeken: VR, Urban Crazy Minigolf en Escape Room
 • Op speciale dagen

€ 34,99

per persoon

DISCOJUMP

 • Elke maand
 • Vanaf 6 jaar
 • Incl. 1 verkoelend waterijsje GRATIS
 • Meer info

€18,99

Per persoon

MAANDABONNEMENT

 • Onbeperkt toegang voor abonnementhouders.
 • Max. 2 uur per dag.
 • Reserveren verplicht per bezoek.
 • Excl.jump sokken.
 • Niet geldig tijdens speciale activiteiten zoals: Disco-avond

€ 50,-

Per maand

10-RITTENKAART

 • Excl. jump sokken.
 • Niet geldig tijdens speciale activiteiten, zoals: Disco-avond.
 • 1 "rit" is voor 1 uur jumpen

€ 115,-

Pakket kosten

Tijdens onze reguliere openingstijden hanteren wij een minimum leeftijd van 6 jaar. Voor kinderen jonger dan 7 jaar hebben wij speciale mini-jump tijden.

30 MIN
€ 10,49 p.p.

60 min
€ 14,99 p.p.

90 MIN
€ 18,99 p.p.

120 MIN
€ 22,49 p.p.

SOKKEN
€1,75 p.p.Prijs online
€2,00 p.p.Prijs ter plekke

UNLIMITED
€ 14,99 p.p.


 • Ook geldig voor feestjes.
 • Geldt niet tijdens schoolvakanties en feestdagen.
 • Alleen mogelijk tijdens unlimited tijden.

MINI-JUMP
v.a. €7,99 per kind

 • T/m 6 jaar
 • 1 ouder gratis entree per kind.
 • Jumpsokken zijn verplicht
 • Ouder broertje/zusje mag , indien voorzichtig, meejumpen
 • 30 of 60 min.
 • Het jumpen is tijdens de mini jumptijden

DISCOJUMP
€ 18,99 p.p.

 • Elke maand.
 • vanaf 6 jaar
 • 17.30-19.00
 • incl. 1 verkoelend waterijsje GRATIS
 • Meer info

EVENING EDITION 18+
€ 34,99 p.p.

 • Live DJ
 • Arcadehal, Trampoline Park en Climb Walls
 • Op speciale dagen
 • Extra te boeken: VR, Urban Crazy Minigolf en Escape Room

MAANDABONnEMENT
€ 50,- per maand

 • Onbeperkt toegang voor abonnementhouders.
 • Max. 2 uur per dag.
 • Reserveren verplicht per bezoek.
 • Excl. jumpsokken
 • Niet geldig tijdens speciale activiteiten zoals: Disco-avond.

10-RITTENKAART
€ 115,- Pakket

 • Excl. jumpsokken
 • Niet geldig tijdens speciale activiteiten, zoals: Discojump, Evenning Edition
 • 1 "rit" is voor 1 uur jumpen

Zaterdag & Zondag 10:00 - 11:00
Woensdag&Vrijdag 12:30-13:30
In schoolvakanties dagelijks 10:00-11:00

Sessieduur 30 of 60min.

UNLIMITED JUMP TIJDEN

Maandag: 15:00 - 18:00 uur
Dinsdag: 15:00 - 18:00 uur
Woensdag: niet mogelijk
Donderdag: 15:00 - 18:00 uur
Vrijdag: niet mogelijk
Zaterdag: niet mogelijk
Zondag: niet mogelijk

LET OP: niet mogelijk tijdens schoolvakanties en feestdagen.

DISCOAVOND PROGRAMMA

AGENDA
vrijdag
28 jun.

TIJDEN
DISCOAVOND: 17:30 -19:00 uur
-Vrije toegang Trampolinepark
-Discomuziek, Live DJ
-Skybar geopend
-Vanaf 6 jaar
-Gratis 1 verkoelend waterijsje pp
-Kan i.c.m. verjaardagsfeestje

EVENING EDITION 18+

AGENDA
VRIJDAG
21 jun.
5 jul.
26 jul.
30 aug.
13 sep.
27 sep.
11 okt.
25 okt.
8 nov.
22 nov.
6 dec.
20 dec.
18:30-22:30

Trampoline Park | Play-In Utrecht (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6396

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.